Noslēdzies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss!

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

Otro vietu ieguva Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 11.b klases skolniece Justīna Ignatavičute ar darbu „Eiropas pilsētu pieredze cīņā ar plūdiem”, savukārt trešā vieta tika piešķirta Rīgas 95. vidusskolas 11.b klases skolniecei Kristīnei Afanasjevai par darbu „Plūdu draudi Rīgas pilsētai un to novēršanas iespējamie risinājumi”. Konkursa uzvarētāji saņēma LIFE+ projekta atzinības rakstus, kā arī naudas balvas – attiecīgi 200, 100 un 50 latus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *